Naar het Voortgezet Onderwijs

Het Voortgezet Onderwijs: wat leerlingen en ouders moeten weten.

Het is bijna zover. Binnenkort verlaat je de basisschool. Een school waar je jaren hebt geleerd. En nu mag je naar het Voortgezet Onderwijs! Maar hoeveel weet je van het Voortgezet Onderwijs?

Wij besteden veel tijd en aandacht aan een goede begeleiding van jou bij de overgang van het Basis- naar het Voortgezet Onderwijs. Wij hebben daarom gesprekken met de leerkrachten van het Basisonderwijs om de overgang voor jou zo soepel mogelijk te laten verlopen. In november, organiseren wij een “meeloopdag”. Op deze dag kun je met een leerling van het Voortgezet Onderwijs een hele dag op school meelopen.

Op de meeloopdag kun je met een leerling van het voortgezet onderwijs een hele dag op school meelopen.

Op de meeloopdag leer je  het schoolgebouw en de verschillende leslokalen al een beetje kennen, de bel die aangeeft dat je naar een ander lokaal moet lopen en je leert zo ook alvast de docenten een beetje kennen. Nadat jullie een dag op school zijn geweest, worden jouw ouders/verzorgers uitgenodigd om verder te praten over wat de school voor jou kan betekenen.

Naast de meeloopdag hebben we nog meer activiteiten voor groep 8 leerlingen. Klik op de links onderaan de pagina.

Hoe verder?

De eerste en de tweede klas zijn de “brugperiode’. Ze zijn een brug van de basisschool naar de uiteindelijke opleiding die je gaat volgen. Afhankelijk van het schooladvies van de basisschool ga je onderwijs volgen in een van de onderwijsrichtingen, bijvoorbeeld BB, KB, TL, HAVO of VWO. In de brugperiode kijkt je coach samen met je leraren steeds of je op het juiste niveau zit. Is het te veel en te moeilijk? Of kun je misschien juist wat meer aan?

VMBO

Op het VMBO kom je na twee jaar in de bovenbouw. Dan kom je of in de basisberoepsgerichte leerweg (BB), met veel praktijkles, of in de kader beroepsgerichte leerweg (KB) met veel praktijkles maar ook veel theorie. Of je komt in de theoretische leerweg (TL), dat heb je bijna geen praktijkles. De bovenbouw duurt twee jaar. In de BB en in de KB kies je al gelijk na klas 2 een vakkenpakket. In de TL kies je na de derde klas een vakkenpakket. Dit kan bijvoorbeeld een vakkenpakket zijn dat meer gericht is op het volgen van een technische opleiding met natuurkunde en scheikunde of bijvoorbeeld een vakkenpakket dat meer gericht is op economie.

HAVO & VWO

Na de eerste twee jaar bieden we op ‘t Schylger Jouw geen HAVO of VWO lesstof meer aan. Je moet daarvoor naar de wal. Er zijn leerlingen die liever wat langer op Terschelling blijven. Die leerlingen bieden wij de mogelijkheid om een TL diploma te halen in alle vakken. Met je 4TL diploma kun je instromen in 4 HAVO of 4 VWO.

In de eerste schoolweek zijn de brugklas introductiedagen!

“Terschelling onaangetast doorgeven aan de volgende generaties”
Nel de Graaf, Conciërge
Lees het verhaal