Stage

Op het Schylger Jouw volg je stages: een  maatschappelijke stage of een beroepsgerichte stage. Welke stage je loopt, hangt af van het leerjaar waar je in zit en de studierichting die je volgt.

De maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage is bedoeld om jongeren een bijdrage te laten leveren voor de samenleving. Dit doe je door stage te lopen als vrijwilliger bij bijvoorbeeld een Sportvereniging, Stichting Jeugdwerk Terschelling, Staatsbosbeheer of een andere organisatie. Je maakt zo kennis met vrijwilligerswerk en een vrijwilligersorganisatie. De maatschappelijke stage moet in de derde klas worden afgerond. In totaal moet je dertig uur stage lopen in je eigen tijd.

De beroepsgerichte stage
De beroepsgerichte stage maakt deel uit van het programma loopbaan orientatie en begeleiding (LOB). In vier jaar tijd worden een heel aantal mogelijkheden geboden om je te orienteren op een vervolgopleiding of beroep. Je doet in elk schooljaar een beroepskeuzetest, je krijgt meerdere meeloop stagedagen aangeboden, je krijgt voorlichting op MBO scholen en scholen voor voortgezet onderwijs (HAVO/Atheneum), je legt bedrijfsbezoeken af en je doet bedrijfsorienterende stages. Kortom, een mooi programma!

Praktijkgericht leren
Door het stimuleren van Praktijkgericht leren wil ’t Schylger Jouw de kansen van de leerlingen op de arbeidsmarkt vergroten met daaraan gekoppeld goede ontplooiingsmogelijkheden en baangaranties op Terschelling. De ondersteuning van de ondernemers is een belangrijke schakel in dit beleid. Potentiele arbeidskrachten zijn op het eiland aanwezig en de lokale ondernemers kunnen hen helpen om ze geschikt te maken voor het vak of de bedrijfstak. Veel ondernemers zijn bereid stageplekken te bieden of keuzevakken te verzorgen.

Ondernemers zijn bereid stageplekken te bieden of keuzevakken te verzorgen.

“Iedereen heeft recht op goed onderwijs, altijd en overal”
Jannie Docter, Directeur Bestuurder
Lees het verhaal