Sanne de Bruin

In november 2015 ben ik begonnen met werken op ’t Schylger Jouw. Bij mij kunnen leerlingen en ouders/verzorgers terecht wanneer er vragen, problemen en uitdaginge zijn met betrekking tot Magister, roosterzaken en het boekenfonds.

Sinds dit jaar ben ik als examensecretaris verantwoordelijk voor de school- en centrale examens. Ik zorg er als functionaris gegevensbescherming ook voor dat de gegevens van onze leerlingen, ouders, verzorgers en personeelsleden goed beschermd zijn. Ik heb zelf  op deze school gezeten en vind het heel speciaal dat ik hier nu mag werken. Dit is mijn eerste baan in het onderwijs maar ik durf met zekerheid te zeggen dat wij hier toch wel de leukste leerlingen hebben!

“Onderwijs vraagt elke dag interactie en flexibiliteit!”
Wybrig Koopmans, Decaan en docent Dienstverlening & Producten
Lees het verhaal