Passend Onderwijs

Wij willen dat alle leerlingen op school een plek hebben, die past bij hun talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Dat geldt dus voor alle leerlingen, dus ook voor de leerlingen die meer moeite doen om de lesstof te begrijpen. Wij bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben. Leerlingen die alleen willen leren, kunnen altijd gebruik maken van een stille werkruimte. Leerlingen bespreken dat met hun coach.

Met de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen zorgplicht. Dit betekent dat we bij elke aangemelde leerling verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende onderwijsplek óf het zoeken naar een passende onderwijsplek.

Wij werken samen met andere scholen binnen het Samenwerkingsverband Fryslân-Noard.

Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden van onze school hebben we niet voor iedere leerling een passend onderwijs-/ondersteuningsaanbod. Er zijn ook kinderen die meer ondersteuning nodig hebben dan wij kunnen bieden.

Op onze website vind je op het tabblad “documenten” het Ondersteuningsprofiel van onze school. Dit overzicht geeft onze mogelijkheden van ondersteuning aan, maar ook onze grenzen en beperkingen. Als je specifieke vragen hebt over passend onderwijs, schrijf dan een e-mail naar info@ondersteuningsteam.nl of neem telefonisch contact op met school.

“'Nu mijn eigen kinderen “klaar zijn”, wil ik andere kinderen/jonge mensen kunnen ondersteunen in alles wat ze tegenkomen.' ”
Ingrid van Dieren, Stagiaire pedagogiek
Lees het verhaal