Bestuur

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van iedereen. Een leerling die goed onderwijs ontvangt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft iedereen recht op goed onderwijs. Overal en altijd.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitoefening van de bevoegdheden en uitvoering van de werkzaamheden van de directeur-bestuurder. De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de scholengemeenschap. Structureel wordt twee keer per jaar een overleg gepland met het Schoolbestuur Openbaar Onderwijs Terschelling en de leden van de Raad van Toezicht.

“Iedereen heeft recht op goed onderwijs, altijd en overal”
Jannie Docter, Directeur Bestuurder
Lees het verhaal