Arjen Almoes

Medewerker meldkamer

Esther van den Berg

Zorgcoördinator en Docent Engels

Sanne de Bruin

administratie & examensecretaris

Eva Donker

Docent Duits

Anna Gorter

Docent Engels en Dyslexie Coördinator

“Onderwijs vraagt elke dag interactie en flexibiliteit!”
Wybrig Koopmans, Decaan en docent Dienstverlening & Producten
Lees het verhaal