Aanmelden voor ouders

“Welkom op onze school”!  Op ’t Schylger Jouw word je als leerling volwassen in een vertrouwde omgeving. Het eiland. Hier kun jij dus het beste jouw talenten ontdekken.

Op ons Open Huis d.d. 25 januari 2022 zijn alle leerlingen en ouders/verzorgers van groep 7 en 8 van harte welkom om nader kennis te maken met onze school!

De aanmeldingsprocedure is als volgt:
Je geeft voor 1 maart a.s. aan de basisschool door dat je je wil aanmelden bij ’t Schylger Jouw. De basisscholen op Terschelling hebben ons aanmeldingsformulier; zij vullen dit in en bespreken dit met ouder en leerling. Je ontvangt het aanmeldingsformulier geprint mee van de basisschool. Je vult zelf het oudergedeelte van het aanmeldingsformulier via onderstaande link in.

Het geheel ingevulde formulier s.v.p. vóór 1 april 2022 opsturen naar:

GSG ’t Schylger Jouw

Zuid Midslandweg 8

8891 GH Midsland, Terschelling

Wilt u een leerling aanmelden die niet van een basisschool op Terschelling afkomstig is, neemt u dan telefonisch contact met ons op.

Omgaan met adviezen

We hebben de Procedure ‘Omgaan met adviezen’ centraal gesteld. Door de regiegroep Friese Plaatsingswijzer (waarin alle koepels van PO en VO vertegenwoordigd zijn) is dit protocol opgesteld m.b.t. het plaatsingsadvies van het basisonderwijs en het eventueel wijzigen daarvan. De kern daarin is dat de basisschool verantwoordelijk is voor het advies, de VO school is verantwoordelijk voor de plaatsing. Het advies van de basisschool is doorslaggevend. Op de pagina van de onderwijsinspectie kunt u meer lezen over de overgang van PO naar VO. Hieronder staat een link naar de regelgeving en een link naar de plaatingswijzer. Heeft u vragen neem gerust contact met ons op.

 

Regelgeving overgang PO-VO

De plaatsingswijzer

Met de plaatsingswijzer wordt de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school.

0562 44 8531 / 0686834542
Zuid Midslandweg 8 8891 GH Midsland Terschelling route
“Onderwijs vraagt elke dag interactie en flexibiliteit!”
Wybrig Koopmans, Decaan en docent Dienstverlening & Producten
Lees het verhaal