Aanmelden voor ouders

“Welkom op onze school”!  Op ’t Schylger Jouw word je als leerling volwassen in een vertrouwde omgeving. Het eiland. Hier kun jij dus het beste jouw talenten ontdekken.

Op ons Open Huis d.d. 28 januari 2021 zijn alle leerlingen en ouders/verzorgers van groep 7 en 8 van harte welkom om nader kennis te maken met onze school. Als u kiest voor ’t Schylger Jouw, dan willen wij u vriendelijk verzoeken onderstaande aanmeldingsprocedure te volgen:

U geeft voor 1 maart a.s. door aan de basisschool van uw kind dat u uw kind wilt aanmelden bij ’t Schylger Jouw. De basisscholen op Terschelling hebben ons aanmeldingsformulier; zij vullen dit in en bespreken dit met u en uw kind. U krijgt het aanmeldingsformulier uitgeprint mee van de basisschool. U vult zelf het oudergedeelte van het aanmeldingsformulier thuis in, dit kunt u vinden in de link hieronder.

Het geheel ingevulde formulier s.v.p. vóór 1 april 2021 opsturen naar:

GSG ’t Schylger Jouw

Zuid Midslandweg 8

8891 GH Midsland, Terschelling

Wilt u een leerling aanmelden die niet van een basisschool op Terschelling afkomstig is, neemt u dan contact met ons op.

Omgaan met adviezen

We hebben de Procedure ‘Omgaan met adviezen’ centraal gesteld. Door de regiegroep Friese Plaatsingswijzer (waarin alle koepels van PO en VO vertegenwoordigd zijn) is dit protocol opgesteld m.b.t. het plaatsingsadvies van het basisonderwijs en het eventueel wijzigen daarvan. De kern daarin is dat de basisschool verantwoordelijk is voor het advies, de VO school is verantwoordelijk voor de plaatsing. Het advies van de basisschool is doorslaggevend. Op de pagina van de onderwijsinspectie kunt u meer lezen over de overgang van PO naar VO. Hieronder staat een link naar de regelgeving en een link naar de plaatingswijzer. Heeft u vragen neem gerust contact met ons op.

 

Regelgeving overgang PO-VO

De plaatsingswijzer

Met de plaatsingswijzer wordt de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs gebaseerd op de meerjarige ontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar wordt in het leerlingvolgsysteem van de school.

0562 44 8531 / 0686834542
Zuid Midslandweg 8 8891 GH Midsland Terschelling route
“Terug naar Terschelling!”
Anouk Heeger, Docent Wiskunde
Lees het verhaal