De schooldecaan

De decaan van onze school is Wybrig Koopmans. Het belangrijkste werk van een decaan is om jou te adviseren over het vakkenpakket en de beroepskeuze.

Wybrig Koopmans is onze decaan. Bij haar kun je terecht met al je vragen over je vakkenpakket en je vervolgopleiding.

Dit betekent dat de decaan samen met jou en eventueel jouw ouders/verzorgers kijkt welke vervolgopleiding het meest geschikt voor je is.

De decaan helpt ook met de toelating en inschrijving van de vervolgopleiding. Zij heeft goed contact met de instellingen voor vervolgonderwijs. ‘Als decaan heb je het meest te maken met leerlingen die eindexamen doen, maar een decaan helpt ook met het kiezen van het vakkenpakket.’ We vinden het belangrijk dat leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen oriënteren op hun vervolgonderwijs.

Opleidingenmarkt

Jaarlijks organiseren wij een beroepenfeest/opleidingenmarkt. I.v.m. Corona is het niet zeker of we de opleidingenmarkt dit schooljaar verantwoord kunnen organiseren.

“Deze leerlingen waren echt betrokken en wisten welke vragen ze wilden stellen. Dat maken we wel eens anders mee”.

De decaan begeleid je ook met het organiseren van stages. We hebben goede contacten met de ondernemers op Terschelling en zij stellen stageplaatsen voor jullie beschikbaar.

Johan Haarsma : “Ons Schildersbedrijf bestaat al 30 jaar en we zijn altijd opzoek naar jonge fanatiekelingen om ons team te versterken. Bij ons kun je schilder, spuiter of glaszetter worden of misschien wel alle 3!

“Kritisch kunnen denken en je eigen pad kiezen!”
Sanne van der Horst, Docent Beeldende Vorming en Dienstverlening & Producten
Lees het verhaal