Coaching & begeleiding

Iedere leerling is uniek! Op ’t Schylger Jouw weten we dat. Daarom is er aandacht voor jou als individu en bieden we persoonlijke begeleiding. Wij denken in kansen en mogelijkheden en ondersteunen je als jij erom vraagt. En kinderen die het nodig hebben, geven we een extra steuntje in de rug! We moedigen je aan om jezelf en jouw talenten en vaardigheden te ontdekken.

Elke leerling op ’t Schylger Jouw heeft een coach. Een coachgroep bestaat uit ongeveer 10 leerlingen. Twee keer in de week is een coachuur opgenomen in het lesrooster. Tijdens de coachuren kun je praten over dingen die voor jou op dat moment belangrijk zijn. En dat kan dus van alles zijn: over het huiswerk, over jouw klas, over eventuele problemen waar je tegenaan loopt etc.

Coaching
Je bent als leerling verantwoordelijk voor je eigen leerproces. Jouw coach begeleid je bij de studie en bij het functioneren in de groep.

De coach is jouw vertrouwenspersoon. Leerling en coach vinden hun eigen manier om deze relatie te ontwikkelen. De coach heeft regelmatig een gesprek met je.  Hij kijkt met je mee naar jouw schoolresultaten en besteedt extra aandacht aan je als je bijv. ziek bent.

Aan welk vak moet ik het meeste tijd besteden? Je coach helpt je bij het maken deze keuze en bij de planning!

Jouw coach is betrokken bij alle schoolse activiteiten waaraan jij  deelneemt. Jullie hebben regelmatig driehoeksgesprekken (leerling, ouder, coach), die jij voorbereidt. Natuurlijk kunnen jouw ouders met eventuele vragen en problemen contact opnemen met jouw coach. Het e-mail adres van jouw coach staat op de website vermeld bij het onderwerp Team. Als jij en jouw ouders dat fijn vinden, kan de coach jullie ook thuis opzoeken. Dat praat soms makkelijker.

Tijdens de domeinuren kun je gericht werken aan de vakken die bij het domein horen. Er zijn 4 domeinen: DTE, Talen, Exact en Techniek. Je kunt altijd vragen stellen over huiswerk of leerstof wat je nog niet begrijpt. Er is tijdens een domeinuur altijd een vakdocent aanwezig.

Gepersonaliseerd leren
Op ’t Schylger Jouw hebben leerlingen wat te kiezen! Jij bepaalt samen met je coach aan welke vakken je extra wilt werken. Hierdoor kun je voor een deel je eigen ‘plenda’ bepalen. De plenda is een agenda waar je ook mee kunt plannen. Wanneer heb ik tijd om het huiswerk te maken en te leren? Als je dit goed plant, kom je niet voor verrassingen te staan. Veel schoolwerk kun je op school maken tijdens de vaklessen en domeinuren. Als je het schoolwerk op school niet af krijgt, moet je het thuis afmaken.

Wij begeleiden leerlingen als ze gepest worden
Wij zijn trots op Terschelling en haar bewoners. Hier heerst een sterk gevoel van samen. Toch wordt ook op onze school af en toe gepest. Sommige leerlingen weten de grens tussen plagen en pesten niet. We besteden tijdens de coachuren en driehoeksgesprekken (leerling, ouder, docent) regelmatig aandacht aan dit onderwerp, maar kunnen pesten niet altijd voorkomen.

’t Schylger Jouw vindt pesten NIET OKE. Wij proberen er zo goed mogelijk op toe te zien dat er niet gepest wordt.

Op onze school tekenen leerlingen en ouders een Anti-Pest Contract, waarin men aangeeft pesten niet oké te vinden. Er staan een aantal afspraken in. Het gaat er vooral om dat we respect hebben voor elkaar, voor elkaars spullen en dat we nee zeggen tegen pesten, geweld en discriminatie. Er staan tips in hoe te handelen in het geval van pesten. Meld het als je merkt dat er gepest wordt en praat er met jouw coach over als het je overkomt!

Wij vinden het heel belangrijk dat iedere leerling een fijne en veilige schooltijd heeft en dat niemand zich buitengesloten voelt.

Meldcode

’t Schylger Jouw is  verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de begeleiding van haar leerlingen. Deze verantwoordelijkheid geldt ook voor leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling. Wij verwachten van medewerkers van ’t Schylger Jouw dat zij in alle contacten met leerlingen alert zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Alle medewerkers moeten effectief reageren op deze signalen.

Wij streven ernaar dat het mogelijke geweld gezien en gestopt wordt en we bieden hulp bij de gevolgen ervan. ’t Schylger Jouw gebruikt hiervoor de Meldcode zodat de beroepskrachten die binnen de school werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling.

 

Extra ondersteuning

Wij willen dat alle leerlingen op school een plek hebben, die past bij hun talenten, kwaliteiten en mogelijkheden. Dat geldt dus voor alle kinderen, dus ook voor de leerlingen die meer moeite moeten doen om de lesstof te begrijpen. Wij bieden daarom extra hulp aan leerlingen die dit nodig hebben. Meer weten? Klik dan op de link passend onderwijs.

“Kritisch kunnen denken en je eigen pad kiezen!”
Sanne van der Horst, Docent Beeldende Vorming en Dienstverlening & Producten
Lees het verhaal