Dyslexie

Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook schrijven gezien de leeftijd en het onderwijsniveau te moeizaam, terwijl de leerling wel een gemiddelde intelligentie heeft.

Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. Bij dyslexie kunnen zowel lees- als spellingproblemen voorkomen, maar ze komen ook los van elkaar voor. Aan het begin van het schooljaar wordt bij alle leerlingen van leerjaar 1 getest of er misschien sprake is van dyslexie. Bij sommige kinderen is op de basisschool al dyslexie vastgesteld. Bij deze leerlingen wordt opnieuw de dyslexie test afgenomen.

Hoe houdt de school rekening met dyslectische leerlingen?

Als een leerling dyslexie heeft, krijgt hij een dyslexiepas, zodat de docenten weten dat ze rekening moeten houden met zijn moeite met lezen of spellen.

Op school is een remedial teacher aanwezig. Een remedial teacher geeft hulp aan leerlingen met lees- en leerproblemen. Zij kan adviseren bij het zoeken naar de juiste manier om het huiswerk te doen. Je kunt bij haar terecht voor meer informatie over hulpmiddelen zoals een laptop, ondersteunende software, de reading-pen etc. De remedial teacher op ’t Schylger Jouw is Anneke van der Veen.

 

“Mijn droom…....... biologiedocent op Terschelling”
Stella Berkhout, Docent Biologie
Lees het verhaal