VAS toetsen klas 2

Het Schylger Jouw maakt gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem. We meten de voortgang van onze leerlingen op de volgende gebieden:

Nederlands: leesvaardigheid, woordenschat en taalverzorging
Engels: leesvaardigheid en woordenschat
Rekenen
Wiskunde

Deze toetsen worden afgenomen om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen.

“Mijn droom…....... biologiedocent op Terschelling”
Stella Berkhout, Docent Biologie
Lees het verhaal