Wij wensen jullie een gelukkig en gezond 2022

Het jaar zit er ook voor ’t Schylger Jouw bijna weer op. Het gaat de boeken in als een memorabel jaar: 2021 begon in lockdown en eindigt in lockdown. Voor leerlingen, ouders en school een nare periode. Als leerling hoor je eigenlijk op school te zijn. Leren, vrienden en vriendinnen maken, samen lachen en/of huilen maar ook samen in een klaslokaal zijn in plaats van thuis achter de computer.

We willen dat onze leerlingen zich naast een fijne schooltijd op alle gebieden maximaal kunnen ontwikkelen. En dat is in een Corona-tijdperk een moeilijke en lastige uitdaging. Van harte wensen wij een lockdown-vrij 2022 voor het onderwijs!

Het team heeft een intensief jaar achter de rug: het schakelen tussen fysiek en online onderwijs vraagt veel flexibiliteit en inzet. Het betekent ook extra regel- en organisatiewerk en alertheid om alle leerlingen goed te begeleiden. Het is goed te weten dat we op elkaar kunnen rekenen ook in lastige periodes!

Het toepassen van Coronamaatregelen in en om school doen we niet omdat we het leuk vinden. Het liefst hebben we de deuren wijd open en is iedereen van harte welkom! Op de momenten dat we ons moeten houden hebben aan de geldende Corona-regelgeving, moeten we echter ook op school handhaven. Een rol die niet per definitie past bij het onderwijs en indruist tegen het gevoel van gastvrijheid.

De MR heeft ons het afgelopen jaar weer met raad en daad ondersteund. Extra vergaderingen waren nodig om de besluiten over schoolsluitingen te bespreken. De MR-leden hebben daar extra tijd voor ingeruimd, waarvoor veel dank.

We sluiten het jaar af met een prachtige prijs: De Provinciale Onderwijsprijs! Deze prijs hebben we namens de Gedeputeerde van de Provincie Friesland mogen ontvangen voor het project “Veerverbinding tussen Vlieland en Terschelling”. We worden met dit project automatisch genomineerd voor de Landelijke Onderwijsprijs (zie het artikel in de Terschellinger d.d. 29 december j.l.). In maart wordt bekend gemaakt wie voor de Landelijke Onderwijsprijs in aanmerking komt.

Graag wensen we jullie een gezellige oudejaarsavond en een gezond en gelukkig 2022 toe!

“Terug naar Terschelling!”
Anouk Heeger, Docent Wiskunde
Lees het verhaal