Duurzame dag

Woensdag 6 oktober stond in het teken van duurzaamheid. In het kader van de lessen burgerschapsvorming werd, in samenwerking met het instituut voor natuureducatie (IVN) en de gemeente Terschelling, een duurzame dag georganiseerd. Er werd eens te meer bewezen dat leerlingen veel beter ‘out of the box’ kunnen denken menig volwassene.

De dag bestond voor de verschillende leerjaren uit verschillende onderdelen zoals het spelen van de ‘we energy game’. De We-Energy Game is een Serious Game die de discussie over de energietransitie opgang brengt en bewustwording bij de spelers creëert over de opgave van de energietransitie. De dag bestond voor de verschillende leerjaren uit verschillende onderdelen zoals het spelen van de ‘we energy game’. De We-Energy Game is een Serious Game die de discussie over de energietransitie opgang brengt en bewustwording bij de spelers creëert over de opgave van de energietransitie. Dit door het plaatsen van duurzame energiebronnen op een kaart van de betreffende lokale dorp of stad. De spelers kunnen de volgende rollen vertegenwoordigen: Mensen, Planeet, Productie, Winst, Balans en Wetgeving. Het spelen van de duurzame energiebronnen heeft effect op de score van iedere rol, door samen te werken moet er een totaal hoeveelheid punten worden behaald.

De We-Energy Game is een Serious Game die de discussie over de energietransitie opgang brengt en bewustwording bij de spelers creëert over de opgave van de energietransitie.

Leerjaar 1 was al de hele week bezig met het maken van plannen om het schoolgebouw duurzamer te maken. Verschillende ideeën werden uitgezocht, er werden kritische vragen gesteld aan teamleden en directie en uiteindelijk hadden de zes verschillende groepen een plan gemaakt. Na de We-Energy Game gingen ze aan de slag met proefjes uit de Energy Kit van het IVN. Ook konden ze met een warmtecamera kijken, hoeveel warmte de school verliest.

Leerjaar 2 moest ons eiland redden van de ondergang. Door de zeespiegelstijging en bodemdaling, is het voortbestaan van ons eiland in gevaar. De overheid heeft slechts geld om één van de vijf Waddeneilanden te redden. De leerlingen moesten daarom de afgelopen week plannen maken op het gebied van wonen, voedselvoorziening, energievoorziening en infrastructuur. Ze begonnen de dag op het industrieterrein daar kregen ze een rondleiding over allerlei duurzame initiatieven op het eiland. Er werd een bezoek gebracht aan de kringloopwinkel, garage Cupido en de Jutfabriek. Na de leerzame ochtend mocht ook de tweede klas de We-Energy Game doen.

Klas twee bracht een bezoek aan de kringloopwinkel, garage Cupido en de Jutfabriek.

De plannen van de leerlingen van klas 1 en 2 werden gepresenteerd in de vorm van een pitch aan de jury. De jury bestond uit wethouder Sietse Haringa, Geeske Verhagen, Michel Hania en stagiaire Vera de Lange namens de gemeente, Pyke Kroes en Kees Siderius namens het IVN en directeur Jannie Docter namens het Schylger Jouw.

Er zijn allerlei posters, digibord-presentaties en filmpjes gemaakt. In de eerste klas hadden de leerlingen vooral ideeën over isoleren, meer zonnepanelen en een kleine windmolen op het dak. Sommige groepen wilden juist minder papier gebruiken en meer digitaal doen, terwijl andere groepen juist meer boeken wilden om zo minder energie te gebruiken. Maar ook een groene muur, een moestuin op de fietsenstalling, een sedumdak, ventilatie en ledverlichting kwamen voorbij. Er was consensus over de wc’s, die moeten doorgespoeld worden met regenwater. En misschien het beste idee; “Iedereen moet gewoon een dikke trui in zijn kluisje, dan hoeft de kachel niet zo hoog.”

Leerlingen uit klas twee vinden het plaatsen van windmolens geen probleem. Alle daken zijn met zonnepanelen en bij diverse groepen werd de Boschplaat opgeofferd voor woningen. Er was dan wel een alternatief; een natuureiland in de Waddenzee, of in de Noordzee. Ook moesten de ouderen het ontgelden, met 75 jaar verplicht naar de Stilen, zodat er woonruimte vrijkomt voor gezinnen. Een ondergrondse tunnel naar de vaste wal voor het vervoeren van vracht. En er was zelfs een groep die een kerncentrale op het eiland wilde bouwen. Het eiland wordt natuurlijk autovrij, bij sommige groepen alleen voor badgasten, maar anderen vonden dat niemand hier meer met een auto mocht rijden. Electrische scooters waren een alternatief. Een advies aan rederij Doeksen; ‘Maak een boot waarbij je eerste een kwartier zelf moet trappen, en dan met de opgewekte energie verder kan varen’.

Van het IVN kregen de leerlingen een oorkonde voor de deelname aan de duurzame dag. Maar de grootste verrassing kwam van wethouder Sietse Haringa. Voor het winnende idee uit klas 1 werd  € 4000,- ter beschikking gesteld. De prijs ging naar het idee van de groene muur en de moestuin bij de school van Sara en Aemke. Omdat in klas twee de ideeën allemaal zo goed waren, werd besloten om daarvan een film te maken ter inspiratie voor de duurzame dag die de gemeente aan het eind van dit jaar voor het hele eiland wil gaan houden, ook daarvoor is budget vrijgemaakt.

Van het IVN kregen de leerlingen een oorkonde voor de deelname aan de duurzame dag.

In klas drie moest er ook gepresenteerd worden, maar nu voor mevrouw Ledent. De leerlingen hadden allemaal een vorm van energie onderzocht, en moesten hun bevindingen aan elkaar presenteren. Er werd dieper ingegaan op de werking, de voor en de nadelen en hoe de energieomzetting precies werkt. Hiervoor kregen ze een cijfer voor het vak natuurkunde.

De leerlingen hadden allemaal een vorm van energie onderzocht, en moesten hun bevindingen aan elkaar presenteren.

Bij de vierde klas stond de dag in het teken van loopbaan oriëntatie en duurzaamheid. Klas 4b was op stage ter voorbereiding van het sectorwerkstuk. 4A kreeg een rondleiding langs allerlei bedrijven. Voor elke leerling was een passend bedrijf gezocht, gerelateerd aan de vervolgopleiding. Zo gingen ze op de step van Mooi Weer op bezoek bij huifkarbedrijf De Noordsvaarderij speciaal voor Gonda. Hessel Hek vertelde over de visie van Staatsbosbeheer voor Etienne, Sam wil iets technisch doen, en dus ging de klas naar de simulator van de zeevaartschool. Daar voeren ze met de Willem Barentsz door de haven van Sidney, wat diepe indruk maakte. Vervolgens met de door Wadcar gesponsorde elektrische auto om oost. Een duurzame lunch bij Flang voor Rick. Brandnetelsoep met een pasta van Terschellinger eekhoorntjesbrood.  Micha kreeg uitleg bij Eilandwoods over de circulaire manier van werken. En met Maite ging de klas naar de Gèskieker, waar Neeke vertelde over het verschil tussen biologische en reguliere landbouw en nog eens het belang van een praktische mbo-opleiding onderstreepte. Afsluitend ging 4A naar Lokaal, Fleur leerde daar hoe je eilandbonbons moest maken, maar iedereen kreeg daar koffie met een gebakje!

4A kreeg een rondleiding langs allerlei bedrijven. Voor elke leerling was een passend bedrijf gezocht, gerelateerd aan de vervolgopleiding.

Namens de leerlingen willen wij alle betrokken bedrijven en instanties bedanken voor hun medewerking. Het was een geslaagde dag!

“Kritisch kunnen denken en je eigen pad kiezen!”
Sanne van der Horst, Docent Beeldende Vorming en Dienstverlening & Producten
Lees het verhaal