Eilandschool met onderbouw VMBO HAVO & VWO <br>En bovenbouw VMBO Dienstverlening & Producten

Eilandschool met onderbouw VMBO HAVO & VWO
En bovenbouw VMBO Dienstverlening & Producten

login: leerlingen / ouders

De missie van ’t Schylger Jouw:

Samen met onze leerlingen op weg naar een succesvolle toekomst.
Leerlingen werken vanuit zelfrespect, respect voor de ander en de omgeving en vanuit een besef dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Leerlingen gaan optimaal functioneren als zij in een omgeving verkeren waarin hun gevoelens, meningen en ideeën serieus genomen worden en waarin zij zelf mede vorm kunnen geven aan die omgeving.
Als school gaan wij ervan uit dat:
• leerlingen actief en nieuwsgierig zijn en een natuurlijke drang hebben zich te ontwikkelen
• leren het meest efficiënt en effectief plaatsvindt als mensen dit vanuit een intrinsieke motivatie doen
• een krachtige en sociale omgeving de beste voorwaarden biedt voor een optimale ontwikkeling van ieder kind
• leerlingen de vrijheid moeten hebben hun unieke talenten en vaardigheden te ontwikkelen en te leren hoe zij deze het beste kunnen toepassen in de wereld waarin wij leven

Wij bieden de leerling eigenaarschap over het eigen leerproces, daarbij gecoacht door de docenten.
Wij willen eilander leerlingen actief stimuleren in het zelfstandig denken en het ontwikkelen van hun creativiteit en hun talenten.
Samenwerking en respect voor elkaar zijn voor ons van het grootste belang.
’t Schylger Jouw biedt leerlingen veiligheid, ze worden gezien en gekend in een vertrouwde omgeving en ze worden gesteund op hun weg naar de toekomst. Dit gebeurd op basis van een gelijkwaardige samenwerking tussen school, ouders en leerlingen.
Onze school is een eilandschool, maar onze school is geen geïsoleerd eiland, het maakt deel uit van onze dynamische wereld. In het belang van de volgende generaties willen wij leven en handelen in de geest van Wubbo Ockels en aan de hand van zijn laatste brief

Doelstellingen en uitgangspunten:

’t Schylger Jouw is een school voor alle richtingen binnen het voortgezet onderwijs. We hebben een brede onderbouw. De bovenbouw is voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Dat betekent dat leerlingen kunnen instromen met een basisschooladvies van basisberoepsgericht vmbo tot en met vwo. Ook leerlingen met een lwoo-indicatie zijn van harte welkom.

Na twee jaar kunnen de leerlingen die verder willen gaan op havo of vwo niveau doorstromen naar een havo of vwo bovenbouwopleiding aan de wal. De mogelijkheid bestaat echter ook om nog op onze school te blijven. Ook in het 3e en 4e leerjaar kunnen met name leerlingen die een havo niveau hebben voldoende worden uitgedaagd en een eindexamen vmbo-tl doen met het maximum aantal vakken.

De leerlingen met een bb of kb niveau die op onze school blijven kunnen vanaf het derde leerjaar kb en bb eindexamen doen binnen de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg met het intersectoraal programma Dienstverlening en Producten.

‘t Schylger Jouw wil goed en passend onderwijs bieden, dat erop gericht is elke leerling een optimale ontwikkeling door te laten maken.

Wij willen hierdoor bereiken dat de leerling, naast het behalen van een passend diploma:

              – goed kan functioneren in het vervolgonderwijs

              – goed kan functioneren in een steeds veranderende maatschappij

              – de daarvoor benodigde vaardigheden heeft verworven.

De school gaat ervan uit dat alle kinderen kunnen leren. Kinderen die denken dat ze niet kunnen leren worden extra aangemoedigd.