VAS toetsen klas 3

Het Schylger Jouw maakt gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem. We meten de voortgang van onze leerlingen op de volgende gebieden:

Nederlands: leesvaardigheid, woordenschat en taalverzorging
Engels: leesvaardigheid en woordenschat
Rekenen
Wiskunde

Deze toetsen worden afgenomen om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen.

“Wiskunde helpt de wereld te begrijpen!”
Geke Scheepstra, Docent Wiskunde
Lees het verhaal