VAS toetsen klas 1

Deze week starten we in klas 1 met de VAS toetsen. Het Schylger Jouw maakt gebruik van het Cito leerlingvolgsysteem. We meten met de VAS-toets de voortgang van onze leerlingen op de volgende gebieden:

Nederlands: leesvaardigheid, woordenschat en taalverzorging
Engels: leesvaardigheid en woordenschat
Rekenen
Wiskunde

Deze toetsen worden afgenomen om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen.

“Onderwijs vraagt elke dag interactie en flexibiliteit!”
Wybrig Koopmans, Decaan en docent Dienstverlening & Producten
Lees het verhaal