presentatie sectorwerkstuk 4TL

Leerlingen van klas 4 presenteren deze week hun sectorwerkstuk! Veel succes!

Leerlingen in klas 4TL hebben een sector gekozen. (economie, techniek, groen of  zorg & welzijn)  Bij die sector hoort een vakkenpakket, maar ook het maken van een sectorwerkstuk. Onderdeel van het werkstuk is een stage-opdracht en een interview met iemand uit de gekozen sector. De presentatie van het werkstuk telt mee voor het vak Nederlands. Op het werkstuk zelf krijg je geen cijfer, het moet als ‘voldoende’ of ‘goed’ worden afgerond.

“Wiskunde helpt de wereld te begrijpen!”
Geke Scheepstra, Docent Wiskunde
Lees het verhaal